Parcijalne skeletirane proteze

 

        Parcijalna skeletirana proteza, koja je poznatija kao vizil proteza, predstavlja nadoknadu koja je slična klasičnoj parcijalnoj protezi samo po indikacijama. Najveća razlika između njih je u tome što se pritisak žvakanja kod vizil proteze prenosi preko postojećih zuba na kost. Time se ostvaruje prirodan način prenošenja pritiska. To je upravo i njena najveća prednost. Ovo se omogućava upotrebom livenih kukica (koje se izrađuju i liju za svaki pojedini zub posebno). Mana ovoj vrsti protetske nadoknade je u tome što su ove proteze skuplje od klasičnih pločastih proteza.

        Još jedna prednost ove proteze u odnosu na klasičnu pločastu jeste u izostanku velike akrilatne ploče (što posebno važi za gornje proteze). Umesto nje se postavljaju mnogo manje metalne spojnice. Ovim se mnogo lakše podnose ove proteze tj. mnogo je manji osećaj stranog tela u ustima.

        Nažalost, kukice često nisu estetski prihvatljive za pacijenta . Onda se odlučujemo na ugradnju atačmena u telo proteze i mosta. Atačmeni su veza izmedju proteze i mosta i rade na principu matrica patrica (princip drikera na košulji). Oni su estetski potpuno prihvatljivi jer se apsolutno ne vide.

 

Povratak na Protetika